极速快乐十分首页

极速快乐十分首页

Julkisin varoin tuotettu tutkimustieto kuuluu tiedeyhteis?n ja yhteiskunnan k?ytt??n. Tuomme Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen yh? kattavammin avoimesti koko yhteiskunnan k?ytt??n yhteiseksi tietop??omaksi. N?ill? sivuilla voit lukea tutkijahaastatteluista, mit? kaikkea avoimella tieteell? saa aikaan, tutustua yliopiston avoimuuden strategiaan ja palveluihin sek? etsi? avoimia aineistoja eri l?hteist?.

极速快乐十分首页

Avoin tiede on tapa edist?? tiedett? ja lis?t? sen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Se saattaa tutkimuksen tulokset nopeasti muiden tutkijoiden saataville, s??st?? resursseja sek? parantaa tieteen laatua. Avoin tiede voi olla kansalaistiedett?, joka mahdollistaa tutkimukseen osallistumisen jokaiselle. Tietoyhteiskunnassa avoimesti hy?dynnett?v? data ja tutkimus synnytt?v?t uusia oivalluksia ja palveluita. Avoimen tieteen keinoin voi esimerkiksi parantaa kansanterveytt?, suojella ymp?rist?? ja tutkia historiallisia aineistoja uudella tavalla.

极速快乐十分首页

Tutkijalle tutkimusdatan ja julkaisujen avaaminen tuo n?kyvyytt? ja lis?? viittauksia. K?yt?nn?ss? avoimuus tarkoittaa tutkimusaineistojen, menetelmien ja julkaisujen avaamista verkossa ilman perusteettomia rajoituksia. Koko tutkimusprosessin laaja saavutettavuus, hy?dynnett?vyys ja l?pin?kyvyys ovat kaikkien etu.

极速快乐十分首页

Avoimet julkaisut ja avoimesti saataville tallennettu data ovat kaikkien hy?dynnett?viss?, mik? lis?? kansalaisten ja yhteiskunnan luottamusta tieteeseen ja yhteiskunnan eri toimijoihin. Avoimuus toteutetaan suunnitelmallisesti, strategisesti ja vastuullisesti. Aineistojen avaamisessa huomioidaan eettiset ja oikeudelliset n?k?kohdat. Yliopistossa tuotetut v?it?skirjat, tutkimusjulkaisut ja -aineistot ovat l?ht?kohtaisesti avoimia.